شورای انتقالی در جنوب یمن اعلام خودمختاری کرد/ مخالفت استان‌های جنوب یمن با اعلام خودمختاری

شورای انتقالی جنوب در بیانیه‌ای ضمن اعلام وضعیت اضطراری گفته است، در عدن و دیگر استان‌های جنوبی یمن اعلام خودمختاری می‌کند.