در بحبوبه تحریم کالاهای فرانسوی؛ کشورهای اسلامی چقدر با فرانسه در تعامل اقتصادی‌اند؟

حجم مبادلات تجاری میان فرانسه و شماری از کشورهای اسلامی و عربی به رقم 100 میلیارد دلار در سال می رسد.