کاهش تمایل آوارگان برای بازگشت به سنجار با وجود توافق بین بغداد و اربیل

مقامات محلی در سنجار اعلام کردند که مشارکت آوارگان برای بازگشت به مناطق خود با وجود توافق بین بغداد و اربیل کاهش یافته است.