بعد از همکاری مشترک در نوار غزه؛ مناسبات قطر و مصر رو به کدام سو دارد؟

طی تجاوز نظامی اسرائیل به نوار غزه، قطر و مصر در تحولی قابل ملاحظه همکاری پر رنگی با یکدیگر برای توقف این جنگ داشتند.