سیاست محتاطانه‌ی قطر در قبال مسئله سوریه

قطر برای ایفای نقش فعال در منطقه به دشمنی با سوریه نمی پردازد اما بر اساس سیاست خارجی خود، تمایلی هم به برقراری روابط با سوریه نشان نمی دهد.