آیا واسطه گری قطر می‌تواند منجر به پایان بحران یمن شود؟

یکی از پرونده‌های مهم منطقه و یکی از عرصه‌های نقش‌آفرینی برای کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر، جنگ داخلی یمن بوده است که قطر نیز با توجه به سابقه درخشان میانجیگری، می تواند در این عرصه نیز واسطه گری کند.