بحران خاموش میان عربستان و امارات علنی می‌شود؟

نشانه‌های اختلاف حاد و بحران شدید میان عربستان و امارات شروع به خودنمایی کرده است؛ اختلافاتی که از پرونده‌های متعددی از جمله نفت، یمن و همگرایی ریاض و دوحه نشات می‌گیرد.