پدیده های جالب در صحنه انتخابات کرکوک؛ بازگشت حزب دموکرات و تغییر نام فهرست اتحادیه میهنی

استان کرکوک به 3 دایره انتخاباتی تقسیم شده که 136 نامزد ازجمله 36 زن در آن رقابت می‌کنند تا به 12 کرسی این استان و یک کرسی مسیحیان دست یابند.