عجایب انتخابات عراق: پیروزی نامزد متوفی و تخریب آسفالت توسط نامزد بازنده

انتخابات پیش از موعد عراق که روز یکشنبه گذشته برگزار شد با حاشیه‌های عجیبی نیز همراه بوده که موضوع بحث و شوخی در شبکه‌های اجتماعی عراق نیز بود.