قرارداد 8 میلیارد دلاری مصر با زیمنس برای ساخت شبكه قطار سریع السیر

مصر از قرارداد با شرکت زیمنس آلمان برای ساخت سیستم قطار سریع‌السیر در کشور خبر داد.