آینده مبهم ائتلاف سه جانبه «انقاذ وطن» با استعفای نمایندگان جریان صدر

با استعفای نمایندگان جریان صدر از مجلس عراق، وضعیت ائتلاف سه جانبه صدر و بارزانی و الحلبوسی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.