پیام اطمینان بخش مصر به ایران: در هیچ ائتلاف نظامی علیه ایران مشارکت نمی کنیم

منابع مطلع مصری از وجود یک جریان قدرتمند درون دستگاه‌های امنیتی و ارتش مصر خبر دادند که به‌شدت مخالف مشارکت مصر در هرگونه ائتلاف نظامی علیه ایران است.