6 پرونده در دستور کار مذاکرات بایدن در سفر به منطقه

رئیس جمهوری امریکا در سفر این هفته خود به منطقه که اولین سفرش در این مقام خواهد بود، با چالش‌های مهمی مواجه است.