اعلام شرایط دریافت سلاح در عراق

وزارت کشور عراق در تلاش برای انحصار سلاح در دست حکومت، 697 مرکز برای ثبت و دریافت سلاح از شهروندان از طریق پر کردن فرم الکترونیکی اختصاص داد.