حمله ایران به رژیم صهیونیستی

سپاه پاسداران ایران حملات تلافی جویانه ایران در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را آغاز کرد.