ولیعهد جدید کویت کیست؟

ولیعهد جدید کویت متولد 1953 در کویت است و پیش از این چند بار وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور بوده است.