نماینده دائم عراق در اتحادیه عرب خواستار عضویت مجدد سوریه در این اتحادیه شد

«احمد نایف الدلیمی»، نماینده دائم عراق در اتحادیه عرب خواستار عضویت مجدد سوریه در این اتحادیه شد.