هشدار سازمان ملل نسبت به قحطی ویران کننده در یمن

مسئولان سازمان ملل متحد نسبت به قحطی و قربانی شدن میلیون ها نفر در یمن هشدار دادند.