افزایش 25 درصدی قیمت کالاها در عراق با کاهش ارزش دینار در برابر دلار

تصمیم غافل‌گیرکننده دولت عراق در کاهش 23 درصدی ارزش دینار در برابر دلار شوک اقتصادی بی‌سابقه‌ای به این کشور وارد کرد.