آیا قطر در حل بحران‌های لبنان موفق خواهد بود؟

قطر در تلاش است بحران‌های لبنان را حل کند اما باید دید آیا رهبران سیاسی این کشور حاضرند برای حل بحران‌های کشور، منافع مردم را در نظر بگیرند.