اتحادیه میهنی کردستان: نباید منازعات درون‌ حزبی را با توسل به زور و سلاح حل کرد

اتحادیه میهنی کردستان عراق بر لزوم عدم توسل به زور و بکارگیری سلاح برای حل و فصل منازعات درون‌حزبی تاکید کرد.

میدل ایست نیوز: «فرید اسسرد»، دبیر شورای هیات ریاستی اتحادیه میهنی کردستان عراق بر لزوم عدم توسل به زور و بکارگیری سلاح برای حل و فصل منازعات درون‌حزبی تاکید کرد. سخنانی که به بحرانی شدن اوضاع در استان سلیمانیه میان لاهور شیخ جنگی و بافل طالبانی روسای مشترک این حزب اشاره دارد.

اسسرد در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت داخلی نامطلوب اتحادیه میهنی که اکنون به مرحله خطرناکی رسیده است و نباید بیش از این گسترش یابد، هشدار داد.

وی در پایان بر لزوم دوری اعضای اتحادیه میهنی از منازعات داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: نباید به هیچ عنوان برای حل و فصل منازعات درون حزبی دست به سلاح برد.

لاهور شیخ جنگی که اخیرا از سوی بافل طالبانی از سمت ریاست مشترک اتحادیه میهنی کنار گذاشته شده است، در پیامی از تشدید اختلافات داخلی در این حزب و افزایش فشارها بر خود، خبر دادە و اعلام کرد کە در این اختلافات برای حفظ امنیت در سلیمانیە و اقلیم کردستان، خویشتنداری بسیاری از خود نشان دادە و ضمن اینکە وقایع 8 جولای و تغییرات در ریاست نهادهای امنیتی و نظامی حزب را توطئە خواندە تاکید کردە کە سعی داشتە این اختلافات از طریق سازوکارهای حزبی حل شود و در این راستا حاضر شدە اختیارات خود را بە صورت موقتی بە بافل طالبانی واگذار کند مشروط بر اینکە کمیتە تحقیقی در حزب برای بررسی صحت و سقم اتهاماتی کە علیە وی مطرح شدە، تشکیل شود.

وی در ادامە آوردە کە بە نظر می رسد از تشکیل این کمیتە تحقیق ممانعت بە عمل آمدە و بە دلیل این ممانعت ها حزب وی نتوانستە کمیتە را تشکیل دهد و بە همین دلیل وی پس از ناامید شدن از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، تصمیم گرفتە بە دادگاه سلیمانیە رجوع و درخواست کند کە دادگاه این اتهامات را بررسی کند.

وی با اشارە بە اینکە اگر مطمئن بود، مشکل مردم و ریشە کن کردن فساد با کنارە گیری وی و دور شدنش از اقلیم، حل می شد، از مدت ها پیش این کار را می کرد؛ هشدار دادە توطئە ای کە اکنون در جریان است بسیار خطرناک تر از چیزی است کە گفتە می شود.

همزمان صفحات مجازی وابستە بە اتحادیە میهنی در شبکە های اجتماعی اقلیم کردستان گزارش دادند کە بافل طالبانی، رئیس مشترک اتحادیە میهنی، فرمان خروج لاهور شیخ جنگی دیگر رئیس مشترک حزب و پسر عموی خود را از اقلیم کردستان، صادر کردە است.

بر اساس اخبار منتشرە، بافل طالبانی تاکید کردە کە لاهور شیخ جنگی باید تمامی افرادی را کە حکم دستگیری آنان از سوی دادگاه صادر شدە، تسلیم کند و طی یک هفتە استعفای خود را بە شورای رهبری اتحادیە میهنی تحویل دهد و اقلیم کردستان را برای همیشە ترک کند.

همچنین اعلام شدە کە بافل طالبانی تهدید کردە کە اگر آنچە را درخواست کردە، طی یک هفتە انجام نشود، همه مدارک بە دادگاه تحویل دادە شدە و لاهور شیخ جنگی دستگیر می شود.

ما را در تلگرام دنبال کنید ما را در تلگرام دنبال کنید
منبع
شفق نیوز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا