همه چیز درباره انتخابات اسرائیل

انتخابات پیش از موعد اسرائیل قرار است امروز سه شنبه برگزار شود.

میدل ایست نیوز: مردم اسرائیل امروز سه شنبه در حالی در انتخابات پیش از موعد شرکت می کنند که نظرسنجی ها نشان می دهد با وجود بالا بودن رقابت میان نامزدها، «بنیامین نتانیاهو» همچنان اصلی ترین گزینه برای تشکیل دولت آینده است.

یک دهه حضور نتانیاهو در صحنه سیاسی اسرائیل خود یکی از موضوعات مورد بحث در انتخابات بوده است.

نظرسنجی ها چه می گوید؟

نظرسنجی ها نشان می دهد که تشکل دست راستی متشکل از حزب لیکود به ریاست نتانیاهو و متحدانش در کنست بیشترین کرسی را خواهند داشت. این نظرسنجی ها همچنین نشان می دهد که یک حزب میانه روی جدید به ریاست فرمانده سابق ارتش اسرائیل با اقبال فراوان مواجه شده و دومین حزب بزرگ در کنست خواهد بود. همچنین بسیاری از رأی دهندگان هنوز تصمیم خود را نگرفته اند و احتمالا همین گروه بتوانند سرنوشت نهایی انتخابات را رقم زنند.

انتخابات چگونه برگزار می شود؟

کنست/ پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد که براساس نسبت رأی لیست های انتخاباتی میان گروه ها توزیع می شود. هر حزب برای دستیابی به کرسی باید دست کم 3.25 درصد کل آرا را کسب کند و این نسبت به معنای دستیابی به چهار کرسی خواهد بود.

تاکنون سابقه نداشته که یک حزب به تنهایی اکثریت مطلق کنست را به دست آورد و همیشه دولت های ائتلافی در اسرائیل تشکیل شده است. پس از اجرای انتخابات و روشن شدن نتایج رئیس جمهور اسرائیل با مشورت سران احزاب نامزدی را که به نظر وی بیشترین بخت را برای تشکیل دولت دارد مأمور می کند که مذاکرات برای تشکیل دولت را آغاز کند.

این نامزد معمولا رئیس حزبی است که بیشترین کرسی را در پارلمان دارد، اما ضرورتا چنین نیست. این نامزد 28 روز فرصت دارد که دولت را تشکیل دهد و این 28 روز می تواند 14 روز تمدید شود و اگر در این سقف زمانی نتواند به نتیجه برسد رئیس جمهور فرد دیگری را به جای وی نامزد می کند.

براساس آمار رسمی اسرائیل 5.8 میلیون اسرائیلی حق رأی گیری دارند.

کدام احزاب بیشترین بخت پیروزی را دارند؟

ـ لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو

لیکود یک حزب دست راستی است که بر اساس نظرسنجی ها 29 کرسی خواهد داشت. لیکود سیاست های امنیتی سختگیرانه ای در قبال ایران و سوریه و مناقشه فلسطین و اسرائیل دارد و بیشتر اعضای آن مخالف تشکیل حکومت مستقل فلسطین هستند. نتانیاهو اخیرا در چارچوب وعده های انتخاباتی از انضمام مناطق بیشتری در کرانه باختری به شهرک های اسرائیلی در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفت.

نتانیاهو در میانه کارزار انتخابات با سه اتهام فساد مالی مواجه شد که البته خود منکر آنهاست.

ـ حزب آبی و سفید به ریاست بنی گانتس

گانتس رقیبی جدی برای نتانیاهو شده است و احتمال داده شده که 31 کرسی در کنست به دست آورد. او فرمانده سابق نیروهای مسلح اسرائیل است و به تازگی وارد عرصه سیاسی شده و محبوبیت بالایی دارد. او در همکاری با «موشه یعلون»، وزیر دفاع سابق و «یر لپید»، وزیر دارایی سابق که گرایش دست چپی دارد حزب میانه روی تازه ای را تأسیس کرد که آبی و سفید نام گرفت.

گانتس خواستار رسیدن به صلح با فلسطینان در کنار حفظ منافع امنیتی اسرائیل شده و گفته که حاضر است درباره پس دادن زمین های فلسطینیان انعطاف نشان دهد هرچند درباره تشکیل دولت مستقل فلسطین سخنی نگفته است.

او وعده داده که دولتی پاکدست تشکیل خواهد داد.

ـ حزب کار به ریاست «آوی گابای»

براساس نظرسنجی تعداد کرسی های حزب کار که حزبی چپی است و ده ها سال حزب حاکم در اسرائیل بوده به 18 کرسی کاهش خواهد یافت. این حزب در تبلیغات انتخاباتی خود بر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و تلاش برای تحقق صلح و حل مناقشه با فلسطین براساس راه حل دو کشوری تأکید کرده است.

ـ حزب راست جدید به ریاست «نفتالی بنت» و «آیلت شاکد»

بنت وزیر آموزش اسرائیل و شاکد وزیر دادگستری در آستانه انتخابات حزب تازه ای تأسیس کردند تا بتوانند رأی های سکولار ها را جذب کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد که این حزب 6 کرسی به دست خواهد آورد. بنت خواستار انضمام کرانه باختری رود اردن به اسرائیل و دادن حکومت خودمختار به فلسطینیان است. شاکد نیز خود را متعهد به محدود کردن دادگاه عالی اسرائیل کرده و آن را «بیش از حد لیبرال» می داند.

ـ اتحادیه دست راستی به ریاست خاخام «رافی پرتز»

نظرسنجی ها نشان می دهد که وی هفت کرسی به دست خواهد آورد. این اتحادیه مهم ترین نماینده شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری است. این گروه سیاسی مخالف تشکیل دولت فلسطین است و بر حق توراتی یهودیان بر اراضی فلسطینی تأکید دارد.

ـ حزب زهوت به ریاست «موشه فگلین»

زهوت یک حزب دینی قومیت گرای افراطی است که در هفته های گذشته اقبال به آن افزایش یافته و احتمال داده می شود که 6 کرسی به دست آورد. یکی از علل اقبال به این حزب حمایتش از آزادی مصرف ماری جوانا است. این حزب خواستار انتقال فلسطینیان به کشورهای عربی است و در اقتصاد مدافع اقتصاد بازار است.

ـ حزب کولونا به ریاست «موشه کخلون»

کخلون وزیر دارایی اسرائیل و عضو سابق حزب لیکود است که متعهد به توقف افزایش قیمت خانه شده است. این حزب خود را یک حزب دست راستی معتدل می داند و شعارهایش بیشتر به مسائل اجتماعی و اقتصادی مربوط می شود. پیش بینی می شود که این حزب 5 کرسی در کنست داشته باشد. در حال حاضر این حزب 10 کرسی در کنست دارد.

ـ اسرائیل بیتنا به ریاست «اویگدور لیبرمن»

این حزب در نظرسنجی ها در مرز میان ورود به کنست یا رأی نیاوردن است. این حزب بیش از هر چیز بر رأی های اسرائیلی های مهاجر از روسیه متکی است. لیبرمن که چند ماه پیش از وزارت دفاع استعفا داد خواستار گرفتن مناطق شهرک سازی شده و در عوض دادن شهرهای عرب نشین به فلسطینیان است.

ـ حزب تورات یهودی به ریاست «یاکوب لیتزمن»

این حزب نماینده یهودیان حریدیم اردکس تندرو است که ریشه های اروپایی دارند و احتمالا 6 یا 7 کرسی در مجلس به دست آورند. معمولا برای تشکیل دولت های ائتلافی از این حزب استفاده شده هرچند این حزب بیشتر در پی خواسته های گروهی و حزبی خود است و اعتنای چندانی به مسائل امنیتی و مناقشه فلسطین ندارد. این حزب متهم است که امتیازات ناشی از حضور در قدرت را صرف یهودیان تندرو می کند که نه در ارتش خدمت می کنند نه کار می کنند و فقط مشغول تحصیل دینی هستند.

ـ حزب شاس به ریاست «اریه درعی»

حزب شاس متحد حزب تورات یهودی است و مثل آن همیشه بخشی از ائتلاف دولت بوده است. براساس نظرسنجی ها این حزب 5 یا 6 کرسی خواهد آورد.

ـ جبهه دموکراتیک صلح و برابری (حداش) / حزب تجمع ملی دموکراتیک به ریاست ایمن عوده و احمد الطیبی

این حزب احتمالا 7 یا 8 کرسی به دست آورد. این حزب سوسیالیست یهودی در میان اعراب ساکن اسرائیل که 20 درصد جمعیت را تشکیل می دهند محبوبیت دارد.

ـ فهرست عربی / تجمع ملی دموکراتیک به ریاست عباس منصور

نظرسنجی ها نشان می دهد که 4 کرسی خواهد داشت. رهبران آن گروهی از قومیت گرایان عرب و اسلام گرایان است و خود را جنبشی دموکراتیک می داند که با اشغال فلسطین توسط اسرائیل مبارزه می کند.

ـ مرتس به ریاست «تمار زاندبرگ»

این حزب دست چپی پنج یا 6 کرسی در کنست خواهد داشت. این حزب در دو دهه گذشته در هیچ ائتلاف دولتی شرکت نکرده است. رأی دهندگان به این حزب از میان لیبرال های اسرائیلی طبقه متوسط هستند و این حزب مدافع راه حل دو کشوری در اراضی فلسطینی است.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
رویترز
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن